Tjenester

Holmen Park & Anlegg AS tilbyr blant annet følgende tjenester:

 • Prosjektering og utførelse av hage, park og anlegg
 • Bistår med forhåndskonferanser og søknader opp mot offentlige myndigheter ved søknadspliktige prosjekter
 • Legging av belegningsstein, brostein, skifer og kantstein
 • Murer av naturstein og betongprodukter
 • Bygging av utendørs trapper i betong, granitt og skifer
 • Forblending av grunnmurer og andre flater
 • Plenlegging med og uten ferdigplen
 • Planting av trær og busker
 • Oppsetting av ulike gjerder og andre utendørselementer
 • Skjøtsel og vedlikehold av private og offentlige arealer (gressklipp o.l)
 • Trefelling
 • Stubbefresing ved samarbeid med MAGS Frosta
 • Brøyting, strøing og kosting av veier og plasser med hjullaster og tilhørende utstyr
 • Drenering av tomter, bygninger og andre arealer
 • Grunnarbeid/ betongarbeid ved samarbeid med lokale aktører
 • Montering av utendørsbelysning og damanlegg